Kedjetransportör

Kedjetransportör

Kedjetransportörer används för transport av framförallt spannmål men även andra produkter så som pulver eller granulat med mera.