Kedjetransportör RL

Kedjetransportör typ RL är lämplig för transport av spannmål och andra bulkmaterial vid lagring i silor eller mot process/förädling.

  • Kapacitet upp till 212 m³/h
  • Transportören är galvad som standard
Loading PDF…