Kedjetransportör RM

Kedjetransportör typ RM är lämplig för transport av spannmål och andra bulkmaterial vid lagring i silor eller mot process/förädling.

  • Kapacitet upp till 1306 m³/h
  • Transportören är galvad som standard
Loading PDF…