Transportutrustning

Transportutrustning så som kedjetransportör, elevatorer, rörkedjetransportörer, skruvtransportör med mera som används för pulver och granulformat material som tex. spannmål, mjöl, kli, pulver, mineraler, salt, foder, pellets, avrens, damm med flera