Kedjetransportör RA

Kedjetransportör typ RA är lämplig för transport av spannmål och andra bulkmaterial. Den har en böjd konstruktion vilket gör den lämplig för intagsgropar eller vid tömning av silor eller liknande applikationer där behov finns att lyfta produkten. Fabrikat Cimbria.

  • Kapacitet upp till 303 m³/h
  • Transportören är galvad och monteras med flänsar
Loading PDF…