Fördelare

Fördelare för styrning av produkt i gravimetrisk eller pneumatisk transport.

  • Multifördelare
  • Skiftventiler
  • Roterande provdelare