Multifördelare options

Flervägsfördelare från Jacob är en kompakta lösningen för att transportera bulkgods till många olika maskiner eller silos under produktionsprocessens gång. Jacob har en serie flervägsdistributörer med upp till 2 x 20 uttag tillgängliga som standard för att möta en mängd olika krav.

När det kommer till hantering av livsmedel är omsorg nyckeln. Jacobs Food Grade-serie sätter nya riktmärken för att optimera dina produktionsprocesser. Till exempel med sin flervägsfördelare designad speciellt för hygienkänsliga produkter som pulvermjölk. Komponenter i kontakt med produkten överensstämmer med FDA-föreskrifter samt EC 1935/2004. En mängd olika mät- och sensoralternativ finns också tillgänglig för integration.

Tillvalsmöjligheter; • Enlighet med EC 1935/2004 och FDA • Pneumatisk transport upp till 3 bar möjlig • Linerade, passiverade eller elektropolerade ytor (ytråhet < 0,8 μm) • ATEX-version • Integration av mät- och sensorsystem vid behov (trycksensor, temperatursensor, nivåindikator, flödesmätare, rotationsgivare, tryckkontroll/positionskontroll, säkerhetssensor, inspektionslucka, fuktsensor) • Ledanslutningar (t.ex. hygienisk koppling, Triclamp) • Interiörövervakning med kamera • Styrning med bussystem

  • Lätt att installera både vertikalt och horisontellt
  • Diameter från 2,5" upp till 10"
  • Från 2 till 12 utlopp (Livsmedelsversionen)
Loading PDF…

Jacob flervägsfördelare

Jacob flervägsfördelare ( multi-way diverter )