VAR Fördelare

VAR trumfördelare består av ett gjutet aluminiumhölje och lock, ett inlopp och två utlopp. Den roterande inre trumman stänger en av två utlopp som är förbundna med de pneumatiska röranslutningarna. Rotation av den inre trumman aktiveras av en pneumatiskt magnetventil. Inre uppblåsbara pneumatiskt tätningar garanterar en absolut tät anslutning utan risk för kontaminering vid produktbyte.

Loading PDF…