VAB Fördelare

VAB fördelaren styr produkten från ett rör till det andra med hjälp av ett spjällblad. VAB skiftventil kan anslutas till en pneumatisk transport där det krävs för att styra produktflödet i processen.

Loading PDF…