VAD Fördelare

VAD 2-vägsfördelare är en enkel och kompakt skiftventil som består av ett aluminiumgjutet hölje och ett svängbart rör stänger ena eller den andra kanalen. Invändig tätning uppnås genom lågfriktionspackningar. Specifik ytbehandling är tillgänglig för att göra fördelarna lämpliga för användning med olika material.

Loading PDF…