Skruvtransportörer

Skruvtransportörer används för transport av pulver och granulformat material som tex. spannmål, foder, råvaror, pellets, bulk, damm, avrens, mineraler, gödsel med mera