Jacob 2-vägsfördelare

Jacob har ett brett sortiment av 2-vägsfördelare för styrning av materialflöde i rörsystem för bulkgodshandtering.

De är uppdelare i 3 olika utföranden, med "krage", med "tätning" samt ytterligare en fördelare (ej så vanlig) som är tätare (0,3 bar) och mer servicevänlig med utbytbara delar.

Alla fördelare finns i symmetriskt "VV" och asymmetriskt "RV" utförande, vinkeln mellan benen är vanligtvis 60°

Fördelarna finns i 2 eller 3 mm lackerat utförande alternativt 2 mm rostfritt som då är FDA / livsmedelsgodkänd

Tvåvägsfördelarna går att få handmanövrerade, pneumatisk cylinder, pneumatiskt vriddon eller elmanövrerat med direktmonterad växelmotor.

Sektion av Jacob 2-vägsfördelare med krage
Symmetrisk 2-vägsfördelare med krage manuell
2-vägsfördelare asymmetriskt RV med krage och pneumatiskt vriddon
2-vägsfördelare asymmetriskt RV med krage och pneumatiskt cylinder
Sektion av Jacob 2-vägsfördelare med tätning
Symmetrisk 2-vägsfördelare med tätning manuell
2-vägsfördelare asymmetriskt RV med tätning och pneumatiskt vriddon
2-vägsfördelare asymmetriskt RV med tätning och pneumatiskt cylinder
Sektion av Jacob 2-vägsfördelare med utbytbart spjällblad
2-vägsfördelare med direktmonterad elektrisk växelmotor
Loading PDF…

Katalog - Jacob 2-vägsfördelare

Jacob tvåvägsfördelare i utförande med krage eller med tätning samt med servicevänliga och utbytbara spjällblad. Finns som manuellt, pneumatiskt med vriddon alternativt cylinder eller med elektriskt drift.
  • Jacob katalog - Tvåvägsfördelare

Komplett Jacobkatalog

Ladda ner hela katalogen med Jacobs produktutbud.
  • Jacobkatalog komplett