Jacob special

Jacob har ett enormt utbud av standardiserade produkter men de tillverkar också specialprodukter "custom made" på beställning.

Har man behov av rör med specifik längd eller färg så går det att fixa.

Andra exempel på specialprodukter är:

  • Övergångar och måttanpassade maskinanslutningar.
  • Broms för material / produkter som transporteras i fallrör.
  • Teflonbelagda rör för produkter som annars skulle fastna i ett fallrör.
  • Rörsystem som är trycksäkert upp till 10 bar
Jacob materialbroms för fallrör
Jacob teflonbelagda rör
Jacob rörsystem av trycksäkra rör 10 bar
Jacob rörsystem av trycksäkra rör 10 bar
Jacob rörsystem av trycksäkra rör upp till 10 bar
Jacob spännring för trycksäkra rör upp till 10 bar
Jacob special-lackerade rör i valfri RAL färg
Loading PDF…

Katalog - Jacob special

Rörmaterial som inte ingår i standardsortiment kan tillverkas på specialorder. Exempelvis Rör med specifik längd eller färg. Jacob har också ett utbud av speciella rör som är trycksäkra upp till 10 bar.
  • Jacob katalog - Special, custom made

Komplett Jacobkatalog

Ladda ner hela katalogen med Jacobs produktutbud.
  • Jacobkatalog komplett