Jacob spännringar

Spännringar är en viktig del i Jacobs rörsystem, spännringar finns i ett flertal varianter och systemet bygger på att man klämmer ihop de båda flänsarna som är standard på Jacobs rördelar.

Jacob spännringar ”Pull-rings” används för att sammanfoga de olika rördelarnas falskant med varandra.

Spännringar finns i flertalet varianter och kombinationer och väljs efter material (galv eller rostfritt), storlek och tjocklek på rören. Det går att få med tätmassa eller lös klämmtätning / U-formad tätning i material som är anpassat för den unika processen, till exempel livsmedelsklassat. För ställen som kräver regelbunden tillsyn kan man om maskindirektivet tillåter använda snabbspänningar. Som ett komplement finns också jordklämmor för att leda av statisk elektricitet som ett alternativ till elektriskt ledande tätningsringar.

Jacobs spännringar och snabbspännringar med U-formad tätning
2-delad spännring med tätmassa
2-delad spännring utan tätning
Snabbspännring
Sammanfogning med jacob spännring och U-formad tätning
"One part" spännring
Jordklämma med kontaktstycke
Jordklämma utan kontaktstycke
Loading PDF…

Katalog - Jacob spännringar

Spännringar "pull-rings", med och utan tätmassa, U-formade tätningar samt jordklämmor.
  • Jacob katalog - Spännringar

Komplett Jacobkatalog

Ladda ner hela katalogen med Jacobs produktutbud.
  • Jacobkatalog komplett