Jacob övergångar & adaptrar

Jacob övergångar och konor rund till rund och rund till fyrkant finns i ett flertal varianter av material, godstjocklek och givetvis storlek.

Jacob rörmaterial ”spouts” används inom processindustrin vid övergång mellan olika dimensioner på rörsystem eller vid silo och maskinanslutningar.

Övergång från fyrkant till rund finns i 1,5 eller 3 mm godstjocklek i lackerat utförande, 1,5 mm i galvat utförande alternativt 1,5 eller 2 mm i rostfritt utförande. Övergångar från rund till fyrkant finns som raka eller lutande anslutningar 60° eller 45°. Tillhörande lösflänsar och packningar i olika material, däribland FDA / livsmedelsgodkänd.

Flexibla övergångar i flera utföranden för att ta upp vibrationer vid exempelvis en maskinanslutning.

Dessutom innehåller avsnittet slang, slangstos och slangklämmor. Säckstosar med tillbehör och vägg och takgenomföringar avsedda för luft.

Loading PDF…

Katalog - Jacob övergångar

Jacob koniska övergångar, rund till rund och fyrkant till rund, flexförbindelser, slangstos, slang, slangklämmor, säckstosar samt tak och vägg-genomföring för aspiration och ventilation.
  • Jacob katalog - Grenrör

Komplett Jacobkatalog

Ladda ner hela katalogen med Jacobs produktutbud.
  • Jacobkatalog komplett