Sortimat

Sortimat används för att storlekssortera spannmål, till exempel maltkorn eller grynhavre.

Genom att vid intag sortera och analysear ett prov kan man avgöra kvaliteten på inkommande leverans.

Sortimat finns i 3 olika utföranden, K3, K4 och K5 vilket är hur många såll som maskinen är utrustad med. Storlek på såll kan väljas efter vilka fraktioner man önskar sortera ut.

Pfeuffer sortimat, maskin för sortering av spannmål
Resultat vid sortering av spannmål med sortimat
Sortering med Pfeuffer Sortimat
Rensning /tömning av sållfraktioner Pfeuffer Sortimat