Provtagningsutrustning

Provtagningsutrustning för industri eller labb miljöer. Provtagning av produkt i granulat eller pulverform som spannmål eller mjöl. Provtagningsutrustningen kan användas för provtagning av inkommande spannmåls leveranser med Rakoraf eller för att få en hanterbar men representativ storlek för lagring och analys med en provdelare eller multifördelare. Mätning av fukthalt, kornräknare, NIR instrument, storlekssortera spannmål, temperatur med mätspjut eller manuella provtagningsspjut för att kunna ta stickprov är några exempel på provtagningsutrustning som vi kan tillhandahålla.