Provsåll

Handhållna och väl beprövade såll för manuell sortering och analys av kornstorlek / fraktioner.

Kan kombineras med såll i olika storlekar/perforeringar för att få ut olika fraktioner. används tillsammans med botten och lock.

Sållen har en diameter på 200 mm och är tillverkade i rostfritt stål. Lämplig inte bara för analys av spannmål och frö utan kan även appliceras på andra produkter och material.

Pfeuffer handsåll/provsåll i rostfritt
Exempel på rostfria handsåll
Siktning / sortering med Pfeuffer handsåll
Siktstapel Pfeuffer rostfria handsåll