Milomat

Milomat är idealisk för malning av spannmål inför fuktmätning med HE 60 / HE 90.

Kvarnen mal effektivt spannmål i malkammaren där metallpinnar slår sönder produkten. Genom ett kraftfullt luftflöde undviks upphettning av produkten och därmed påverkas inte fukthalten under processen.

Pfeuffer Milomat för malning av spannmål inför fukttest
Pfeuffer Milomat laboratoriekvarn för spannmål
Malning med Pfeuffer Milomat laboratoriekvarn
Malkammare med malpinnar i Milomat laboratoriekvarn för spannmålsprov