HE 50

HE 50 är ett lättanvänt och flexibelt instrument för mätning av fukthalt i spannmål.

HE 50 kan användas på fältet och mäter snabbt fukthalten i nyskördad spannmål. 14 olika produkter kan läsas av direkt.

Koppla instrumentet till din mobil och resultatet kan lagras med tid, datum kommentarer och GPS koordinater.

Pfeuffer HE 50 fukttestare
Väska med Pfeuffer HE 50 fuktmätare
Pfeuffer HE 50 fukttestare med krossad spannmål
Exempel Pfeuffer HE 50 app för fuktmätning
Exempel Pfeuffer HE 50 app för fuktmätning
Exempel Pfeuffer HE 50 app för fuktmätning