CLM 630 – Xperience – 12-18 ton/h

”630” serien är vår mest populära och utbredda modell, tack vare dess enkelhet, solida konstruktion, låga underhållskostnad och minimala maskinstillestånd.

Nu är serien utökad med XPERIENCE-modellen.

Tack vare utvecklingen av en ny programvara för maskinens kontrollpanel (PLC) och via APP LM GATE, har du tillgång till användbar information för att förbättra hanteringen och effektiviteten hos din pelletspress.

12,0 – 18,0 ton/h beroende på typ och storlek på pellets

Pelletspress CLM 630 Xperience för fodertillverkning
Loading PDF…