Pelleteringsutrustning

Pelletspressar och motströms pelletskylar för fodertillverkning och bioenergi samt pelletskrossar för exempelvis kyckling-/hönsfoder