CLM 420 – 4-6 ton/h

Detta är den mellanliggande versionen av serie ”420” och använder utbytbara serie 420 reservdelar. Den kan hantera en effekt upp till 90 kW (125 hk). Det är en utmärkt modell för små foderproducenter, säkerställande av högkvalitativa pellets. Den används ofta för produktion av fiskfoder. Pelletspressen kan hantera två olika matrisstorlekar:

– smal matris, Lamec 420.108 (för svår-pelleterat material) – bred matris, Lamec 420.138 (för nöt- eller fågelfoder).

4,0 – 6,0 ton/h beroende på typ och storlek på pellets

Pelletspress CLM 420 125hp för fodertillverkning
Loading PDF…