CLM 200 – 150-300 kg/h

Denna pelletspress är extremt liten men har samma tekniska egenskaper som de större modellerna. Den är utrustad med en variabel matarskruv och en fristående driven konditionör samt ett pressblock med matrisen monterad på ett gjutjärnsstativ. Ursprungligen framtagen för laboratorietest på universitet men den har även visat sig lämplig på mindre gårdar som vill producera eget djurfoder.

150 – 300 kg/h beroende på typ och storlek på pellets

Pelletspress CLM 200-20 för fodertillverkning
Loading PDF…