EF skopelevator

Skopelevator typ EF, har en låg kapacitet och är lämplig för transport av spannmål och andra bulkmaterial i industrimiljö

  • Kapacitet upp till 374 m³/h
  • Sluten konstruktion uppdelad i sektioner (topp, botten och ben/elevatortrummor)
Loading PDF…