Cimbria spjäll

Cimbria skjutspjäll typ SKT kan installeras i ett spannmålsrör som ett regler eller avstängningsspjäll.

Spjället har har en Vulkolan tätning som minimerar läckage av damm.

Spjället kan styras regleras manuellt, med motor eller pneumatiskt. Driften är säker och övervakad enligt maskindirektivet.

Cimbria skjutspjäll typ SK kan installeras i ett spannmålsrör som ett regler eller avstängningsspjäll och regleras manuellt med länk/kedja.

Loading PDF…