Bandtransportör GT

Bandtransportör, typ GT är avsedd för transport av torra bulkmaterial så som mjöl eller andra foderråvaror, kalk, mineraler, plast, granulat med mera. Konstruktionen är delvis eller helt sluten med galvaniserad finish och överlappande sammansättning.

  • Kapacitet upp till 262 m³/h
  • Bandtransportören har en V-profil
  • Självbärande konstruktion upp till 6 meter
Loading PDF…