RSA automatisk småsäckstömmare

RSA Småsäckstömmare för automatisk tömning av småsäckar.

Småsäckstömmaren finns i flera utföranden med inbyggt filter eller för anslutning till aspiration, med kon eller utmatarbotten. Kombineras med CAM säckkomprimator för hantering av tomsäckar.

Loading PDF…

Broschyr automatisk småsäckstömmare

Broschyr RSA automatisk småsäckstömmare