Säckutrustning

Säckutrustning för hantering av storsäck och förpackningar i småsäck.

  • Storsäcksfyllare
  • Storsäckstömmare
  • Småsäcksfyllare manuell, halv eller helautomatisk, ventilsäckar och öppna säckar
  • Småsäckstömmare manuell eller automatisk
  • Tomsäckskomprimator
  • Palläggare / säckrobot
  • Inplastare