Transfer säckrobot

Transfer säckrobot hämtar ventilsäckar från säckmagasin och placerar dem på säckfyllarens fyllningsstos.

Transfer finns i 3 olika utföranden som är konstruerade för olika typer uppställningar layouter och system anpassade efter varje anläggnings förutsättningar.

De tomma säckarna placeras i ett säckmagasin, en robotarm hämtar säcken och placerar den på fyllningsröret där dubbla sensorer säkerställer korrekt placering innan säcken börjar fyllas.

  • Transfer-R Roterande arm hämtar säcken från ett säckmagasin som placeras vid sidan om säckfyllaren.
  • Transfer-F Säckmagasin placeras framför säckfyllaren och armen som hämtar säcken behöver inte rotera.
  • Transfer-L Linjär säckrobot, som är lämplig när utrymmet är begränsat i höjd.
Loading PDF…