SON Seal Ventilförslutning

SonSeal är en teknik som används för att hermetiskt försluta ventilsäckar med ultraljud. Säckarna/ventilen är belagd med klister / plast som gör att ventilen kan förslutas med hög noggrannhet.

SonSeal finns i två utföranden

  • Direkt monterad på säckfyllaren, förslutning sker då direkt efter fyllning, en nackdel är att fyllningen blir omkring 30% långsammare. Har man flera säckfyllare så måste varje syllare utrustas med SonSeal.
  • Har man flera säckfyllare kan man placera SonSeal på efterföljande transportband. Den kräver mer utrymme men fördelen är att det inte påverkar hastigheten på säckfyllaren samt att man kan ha samma ventilförslutare till flera säckfyllare.
SON Seal Ventilförseglare

SonSeal på säckfyllaren

SonSeal Lin på efterföljande transportband

Loading PDF…