Astro halvautomatisk säckfyllare

Astro är en halvautomatisk säckfyllare av karuselltyp.

  • Kan konstrueras för medurs eller moturs rotation.
  • Astro 4 har 4 st fyllningsmunstycken
  • Astro 6 har 6 st fyllningsmunstycken för hög kapacitet
Astro halvautomatisk säckfyllare av karuselltyp
Astro säckfyllningslinje
Astro säckfyllare av karuselltyp
Fyllmunstyken Astro säckfyllare
Funktion Astro säckfyllare
Funktion Astro säckfyllare
Astro säckfyllare av karuselltyp
Astro säckfyllare av karuselltyp
Astro säckfyllare av karuselltyp
Astro säckfyllningslinje
Fyllmunstycken Astro säckfyllare
Loading PDF…