Extrabend slitböj

Extrabend är en slitböj för pneumatisk transport och lämplig för slitande produkt. Håligheten som fylls med luft och produkt dämpar produktens anslag i kurvan och minimerar slitage

Slitböj för blåsledning, pneumatisk transport
Loading PDF…

Broschyr Extrabend

  • Broschyr Extrabend slitböj för blåstransport