Transportsystem

Detta transportsystem används för att automatiskt transportera prov av framförallt spannmål upp till ca 80 meter beroende på konfiguration av transportstation.

Systemet kan användas för att hämta prov från exempelvis en Rakoraf om dess placering är för långt ifrån mottagare i manöverrum / labb. Den kan också användas för att transportera överskott från en provdelare tillbaka till processen eller en avfallsbehållare.

Pfeuffer transportstation för prov och överskottsprov