Rakoraf 2

Rakoraf 2 är en el och hydraulisk mekanisk provtagare för provtagning av inkommande spannmålsleveranser. Rakoraf 2 finns som stationär eller linear/åkbar provtagare vilket möjliggör en representativ provtagning på längre ekipage så som bil och släp utan förflyttning av fordonet. Rakoraf 2 linear har en räckvidd på upp till 20,8 x 8,8 meter.

Provtagning sker direkt i flaket innan leveransen töms i anläggningens intagsgrop. Provtagningen kan därmed utföras på ett snabbt och säkert sätt,

Rakorafen har en enkel konstruktion och kan fjärrstyras från exempelvis ett manöverrum eller labb. Provet transporteras direkt till en mottagare i närliggande labb eller manöverrum, är avståndet längre så kan man addera en transportstation.

Pfeuffer Rakoraf 2 linear / åkbar provtagare
Manöverdon Rakoraf
Pfeuffer Rakoraf 2 linear / åkbar provtagare
Loading PDF…

Produktblad Rakoraf 2 provtagare

  • Produktblad Rakoraf 2 provtagare