Rakoraf CEE

Rakoraf CEE är en helelektrisk mekanisk provtagare för provtagning av inkommande spannmålsleveranser.

Provtagning sker direkt i flaket innan leveransen töms i anläggningens intagsgrop. Provtagningen kan därmed utföras på ett snabbt och säkert sätt, Provtagaren har en räckvidd från 4,8 till 8,8 meter i diameter. Rakorafen har en enkel konstruktion och kan fjärrstyras från exempelvis ett manöverrum eller labb. Provet transporteras direkt till en mottagare i labb eller manöverrum, är avståndet längre så kan man addera en transportstation.

Pfeuffer Rakoraf CEE provtagare
Loading PDF…

Produktblad Rakoraf CEE provtagare

  • Produktblad Rakoraf CEE/CHE provtagare