DVB Provtagare

Automatisk provtagare typ DVB monteras på fallrör i anläggningen och provtagning sker i materialflödet. Provtagaren är certifierad/godkänd då provtagning sker i hela produktströmmen.

Provtagaren finns i två storlekar 200 DVB och 300 DVB Spalten går att få i olika bredd och man kan på så vis anpassa provtagaren efter produkt i processen.

Tillval

  • Övergångar in-/utlopp till runt Jacob-standard.
  • Styrskåp
  • Utförande i ATEX
DVB provtagare "process sampler"
Pfeuffer DVB automatisk provtagare
Byte av spalt Pfeuffer DVB provtagare
Pfeuffer DVB automatisk provtagare för produkt i process
Loading PDF…

Produktblad DVB automatisk provtagare

  • Produktblad DVB automatisk provtagare