SLN provrens

Provrensmaskin typ SLN för rensning av alla typer av spannmål från provtagning vid exempelvis intag.

Rensmaskinen körnar, aspirerar och rensar provet automatiskt och man kan på detta sätt fastställa kvaliteten på inkommande leveranser.

Resultatet är också styrande för vilka såll som senare skall användas i anläggningens renslinje.

SLN 3 rensar på 3 st sållplan. SLN 4 rensar på 4 st sållplan.

Fördelar

  • Helt automatisk rensning
  • Med körnare och aspiration/försug
  • Snabbt sållbyte
  • Ytterligare sållplan för sortering av skrumpna och små kärnor
  • Sållsystem med rensbollar
Visning av SLN provrensmaskin
Pfeuffer Provrensmaskin SLN 4
Rensning med Pfeuffer SLN provrens
Uppsamling Pfeuffer SLN provrens
Förbehållare Pfeuffer SLN provrens
Loading PDF…

Produktblad SLN provrens

  • Produktblad SLN provrensmaskin