Automatisk provrens

Automatiska provrens typ auto sample cleaner bygger på provrens typ SLN 3

Med hjälp av provrensning kan man fastställa kvaliteten på inkommande spannmål. Resultatet är också styrande för vilka såll som senare skall användas i anläggningens renslinje.

Denna maskin är försedd med vågsystem som automatiskt redovisar de 3 olika fraktionernas andel av den totala provmängden på en touch display (svensk meny). Möjlighet till lagring av resultaten på USB.

Maskinen är också inbyggd i ett skåp vilket håller nere ljudnivån under drift.

Som tillval kan denna maskin kombineras med en streckkodsscanner.

Fördelar

  • Med körnare och aspiration/försug
  • Självrensande såll/bollsåll
  • Låg bullernivå vid drift
  • Pekskärm
  • Integrerad printer och LAN gränssnitt
Visning av automatisk provrens
Pfeuffer automatisk provrensmaskin
Inställning Pfeuffer automatisk provrens
Display/pekskärm och etikettskrivare automatisk provrens
Stativ Pfeuffer automatisk provrensmaskin
Loading PDF…

Produktblad automatisk provrens

  • Produktblad automatisk provrensmaskin