Provdelare

Automatisk provdelare

Provdelare används för att skala ner ett prov av till exempel spannmål, foderpellets, mineraler eller andra granulära produkter till en hanterbar men representativ storlek för lagring och analys.

Neddelaren är variabel och finns i flera varianter som är anpassade för olika ändamål och storlek på prov.

Maskinen delar oftast upp hälften av provet i 2 kopior och den andra hälften av det ursprungliga provet går som överskott.

Provdelarens delningsförhållandet kan dock ändras för att anpassas till mängden prov och önskad storlek på kopian.

Förhållandet mellan kopian och den ursprungliga provmängden kan variera från 1/4-del till 1/120-del, beroende på modell av provdelare och typ av prov.

Provdelare typ Vario 2H används med fördel tillsammans med Rakoraf provdelare och kan då anslutas så att provdelaren automatiskt startar på signal från rakoraf.

Pfeuffer automatisk provdelare Vario 2H
Pfeuffer automatisk provdelare Vario 4/8
Inloppstratt med omrörare Pfeuffer Vario provdelare
Pfeuffer Vario roterande provdelare
Loading PDF…

Produktblad automatisk provdelare typ Vario

  • Produktblad Vario automatisk provdelare