Membranvakt

Membranvakt används som nivåvakt eller överfyllnadsvakt i exempelvis transportörer eller behållare vid transport och fyllning av bulkmaterial.