MU skruvutmatare

MU skruvutmatare för utmatning från silo av tröga och bryggande produkter så som mjöl, kli eller avrens/damm. Skruvutmataren går att få i flera utförande och storlekar som anpassas efter förutsättningarna på silo/behållare, produkt samt efterfrågad kapacitet.

Loading PDF…