VL skjutspjäll

VL skjutspjäll finns i olika utförande för placering under silobehållare eller under kedjetransportör. VLC skjutspjället är utformat med cylindriskt inlopp medans VLQ har ett kvadratiskt inlopp. Skjutspjället kan förses med elektriskt, pneumatiskt eller manuellt ställdon.

Loading PDF…