Tecno MT säckfyllare

Tecno MT ventilsäckfyllare är utrustad med ett fyllningssystem med skruvmatare. Detta mångsidiga system är idealiskt för dammiga och mjöliga produkter men också användbar för granulära och pelletsprodukter.

Alla produktmatningssystem är utrustade med grov och finmatning som säkerställer exakt dosering av material.

Beroende på produkt som skall packas kan maskinen utrustas med matningssystem, gravimetrisk, turbin, band, skruvmatare, dubbel skruvmatare eller vibromatning. Fyllningshuvudet som tar emot materialet från doseringssystemet tillsammans med hela maskinkonstruktionen (skruvmatare, säckpåträdare etc) är anslutet till ett fristående vågsystem

Kapaciteten för Tecno MT är omkring 150-200 säckar per timme.

Tecno MT säckfyllare + Wintech palläggare
Loading PDF…