Tecno FF säckfyllare

Tecno FF ventilsäckfyllare är utrustad med "force flow", pneumatisk tryckfyllningssystem. Det är konstruerat för användning med icke rinnande material i pulver eller granulär form. Produkten matas in i maskinens cylindriska förbehållare som är trycksatt genom ett filtersystem. Botten av förbehållaren är konformad och speciellt framtagen för en slät övergång mot fyllningsröret som leder produkten ner i säcken.

Den koniska delen av förbehållaren är utrustad med fluidiseringsventiler som hjälper produkten att "rinna" in i säcken.

Kapaciteten för Tecno FF är omkring 350-440 säckar per timme. Om högre kapacitet önskas så kan upp till 4 maskiner placeras i linje för en produktion av upp till 1400 säckar per timme.

Tecno FF + SONSeal säkfyllare
Loading PDF…