Tecno 350 säckfyllare

Tecno 350 ventilsäckfyllare är utrustad med en vertikalt fläkthjul som genom sin rotation fyller säcken från den integrerade förbehållaren och genom fyllningsröret in i ventilsäcken.

Kapaciteten för Tecno 350 är omkring 300-400 säckar per timme. Om högre kapacitet önskas så kan upp till 4 maskiner placeras i linje för en produktion av upp till 1400 säckar per timme.

Tecno 350 säckfyllare
Loading PDF…