Optima ITTC säckfyllare

ITTC ventilsäcksfyllare är utrustad med ett unikt horisontellt fläkthjul och skruvmatare som fyller säcken.

Detta fyllningssystem är speciellt utvecklat för packetering av pulverformiga produkter så som mjöl, jäst och gluten. En fristående nettoviktsvåg förser säckfyllaren med material som via fläkten matar skruven som matar ut i säcken.

Kapaciteten för ITTC ligger på omkring 350-420 säckar per timma beroende på produkt och säck. Om högre kapacitet krävs kan upp till 4 säckfyllare installeras i rad och då leverera upp till 1400 säckar per timma.

Optima ITTC säckfyllare
Loading PDF…