Optima ITN säckfyllare

ITN ventilsäcksfyllare har ett band som fyller säcken. En fristående nettoviktsvåg förser säckfyllaren med material som bandet matar ut i säcken. Detta system omsluter bandet i den speciellt anpassade produktkanalen och är särskilt lämplig för granulära och lättrinniga material så som ris, plastpellets, socker och gödning som inte får slitas vid packetering.

Kapaciteten för ITC ligger på omkring 360-400 säckar per timma beroende på produkt och säck. Om högre kapacitet krävs kan upp till 4 säckfyllare installeras i rad och då leverera upp till 1.400 säckar per timma.

Optima ITN säckfyllare
Loading PDF…