Optima ITG-HV säckfyllare

ITG-HV ventilsäcksfyllare är utrustad med ett snabbare gravimetrisk fyllningssystem. Konstruktionen är framtagen och fungerar enbart med granulära och lättrinniga produkter och är mer avancerad än standardutförande ITG då produkten på grund av fallhöjden får en högre hastighet.

Maskinen är idealisk för produkter så som granulerad gödning, socker, plast, frö, pellets och sand. Varje ITG-HV har en kapacitet på omkring 500-600 säckar per timma beroende på typ av produkt och säck.

Om högre kapacitet efterfrågas kan upp till 4 maskiner installeras i rad med en samanlagd kapacitet på upp till 2.400 säckar per timma.

Loading PDF…