Wintech palläggare

Wintech palläggare eller säckrobot hämtar de färdiga säckarna från bandet och staplar dem på pall efter ett förutbestämt mönster med exempelvis överlappning om så krävs.

Palläggaren kan utformas efter anläggningen och göras helt automatisk med bland annat pallmagasin och transportbana för färdiga pallar.

  • Lämplig för trånga utrymmen
  • 550-600 säckar per timme
WINtech palläggare / säckrobot
Loading PDF…